Monday, 1 August 2016

Krishna Pushkara Ghats near Hyderabad

Krishna Pushkara Ghats near Hyderabad
Ghat No Village Mandal Temple Map
1 Krishna ( Railway Bridge) Maganoor Kshreeralingeshwara Swamy Hyd to Krishna Map
2 Gudeballur (Krishna Raod Bridge) Maganoor Sri Laxmi Venkateswara Swamy
3 Pasupala Maktal Sri Dattatreya Swamy
4 Panchadevpahad Maktal Sri Dattatreya Swamy
5 Parevula Maktal Shivalayam
6 Nandimalla ( Jurala Dam Site) Atmakur Shivalayam
7 Mulamalla Atmakur Sri Anjaneya Swamy
8 Jurala Atmakur Ramalayam
9 Nettempadu Dharur Shivalayam
10 Revulapally Dharur Sri Anjaneya Swamy
11 Pedda Chintharevula Dharur Sri Anjaneya Swamy
12 Nadi Agraharam Gadwal Shivalayam
13 Beerelly Gadwal Shivalayam
14 Beechupally Itikyal Sri Anjaneya Swamy Hyd to Beechupally  Map
15 Rangapuram ( Krishna Road Bridge – NH44) Pebbair Sri Bhaktanjeneya Swamy Hyd to Rangapuram  Map
16 Mungaman Dinne Pebbair Sri Anjaneya Swamy
17 Gummadam Pebbair Ramalayam
18 Kyathur Alampur Sri Anjaneya Swamy
19 Gondimalla Alampur Shivalayam
20 Jetprole Weepangandla Sri Madanagopala Swamy
21 Manchala Katta Kollapur Ramatheertha & Shivalayam
22 Malleshwaram ( High Level) Kollapur NA
23 Somasila ( General) Kollapur Lalithasomeshwara Swamy
24 Somasila ( VIP Ghat) Kollapur Shivalayam
25 Patala Ganga ( Srisailam Dam Site) Amrabad Sri Dattatreya Swamy
26 Nagarjuna sagar Nagarjuna sagar NA
27 Nagarjuna sagar Chinthapally NA
28 Mattapalli Mattapalli NA

No comments:

Post a Comment